Overleg Kunstenorganisaties

Jaarverslag 2016

Kunstenbeleid

Het kunstenbeleid mee vormgeven op alle beleidsniveaus, is traditiegetrouw hét oKo-werkterrein. Niet alleen de Vlaamse overheid bepaalt immers in belangrijke mate welke positie en rol de kunsten in de samenleving kunnen spelen. Ook andere overheden (federaal, lokaal of Europees) zijn bepalende voorwaardenscheppers. In dit jaarverslag vind je een overzicht van de belangrijkste dossiers in 2016.

Beoordelingsprocedure nieuw Kunstendecreet werkingssubsidies 2017-2021 voor kunstenorganisaties en kunstinstellingen

1 oktober 2015
Deadline indienen dossiers

10 - 24 februari 2016
Mogelijkheid tot repliek en verhaal

12 mei - 30 juni 2016
In gesprek met lokale bestuurders, politieke partijen en de pers

1 juli 2016
oKo bijeenkomst over de subsidiebeslissingen

Projectsubsidies

 

10 februari 2016
Bekendmaking preadviezen

12 mei 2016
Bekendmaking definitieve adviezen

30 juni 2016
De minister maakt zijn subsidiebeslissing bekend

En dan ...